thai EN
 
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\www\ewtadmin85\ewt\kamlangjai_web\lib\function.php on line 101
โครงการในพระดำริ >> โครงการแม่และเด็ก
โครงการแม่และเด็ก


 

โครงการแม่และเด็ก 
  
          เมื่อครั้งยังทรงศึกษากฎหมาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสนพระทัยในกิจการและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง ได้เสด็จทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อเยี่ยมเยียน ไต่ถามทุกข์สุข และประทานสิ่งของแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2544 การเสด็จในครั้งนั้น มีผู้ต้องขังหญิงผู้หนึ่งก้มลงกราบแทบพระบาท ทูลขอให้ทรงช่วยพวกเขาด้วย
  
          การที่ทรงได้สัมผัสกับชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ขาดโอกาส ปราศจากความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และเด็กที่เกิดจากครรภ์ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ จึงเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำรัสตอบว่า "เมื่อเราเรียนจบ เราจะกลับมาช่วย”
  
          หลังจากที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา มิได้ทรงลืมเลือนความช่วยเหลือที่ผู้ต้องขังหญิงรอคอยอยู่ พระองค์ทรงสานต่อพระปณิธานด้วยความมุ่งมั่น
 

 
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 
  
         โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เริ่มดูแลผู้ขาดโอกาสในสังคมที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คือ ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ และบุตรที่เกิดและอยู่กับแม่ในทัณฑสถานหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลางเป็นกลุ่มแรก เพราะเด็กติดผู้ต้องขัง คือ ผู้บริสุทธิ์ และผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทรงก่อตั้ง "โครงการกำลังใจ” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นการเสด็จทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นครั้งที่ ๒ โดยประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 300,000 บาท เป็นเงินทุนเบื้องต้นสำหรับการเริ่มต้นโครงการฯ

         นางอังคนึง เล็บนาค ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งเฝ้ารับเสด็จอยู่ในวันนั้นด้วย เล่าว่า "ขณะนั้นเวลาประมาณ 18.30 น. เมื่อพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จมาถึง ทรงตรวจเยี่ยมและประทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กติดผู้ต้องขังที่ห้องเลี้ยงเด็กอ่อนอย่างใกล้ชิด ไม่ถือพระองค์ ทรงอุ้มลูกผู้ต้องขังด้วยพระองค์เอง ทรงให้กำลังใจผู้ต้องขัง และมีรับสั่งถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการต่างๆ เพียง 1 เดือนหลังจากนั้น ทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมาปรับปรุงคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็กติดผู้ต้องขัง รวมทั้งประทานขวดนม ผ้าอ้อม และสิ่งของจำเป็น ดิฉันมาทราบภายหลังว่า แม้จะทรงมีพระกรณียกิจมากมาย แต่ก็ทรงเสด็จไปติดต่อวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทยด้วยพระองค์เอง”

         การให้ความช่วยเหลือ มิใช่เพียงประทานสิ่งของให้กับผู้ต้องขังหญิงเท่านั้น แต่เป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ และการดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้น ได้รับการปฏิบัติตามสุขวิธีที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยังทัณฑสถานหญิงกลางอีกครั้งหนึ่ง ทรงโปรดให้วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย มาให้ความรู้ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ ในการเตรียมตัวให้กำเนิดและเลี้ยงดูทารก ประทานชื่อหลักสูตรว่า "การตั้งครรภ์คุณภาพ” และ "สร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก” ประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้คือ ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาจะเกิดความผูกพันกับบุตร เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ปลูกจิตสำนึก และสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในตัวบุตรมากขึ้น เด็กเหล่านี้ก็จะมีสุขภาพกายและใจที่ดี

         นางอังคณา สริยาภรณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ผู้เขียนหลักสูตรและปฏิบัติงานถวาย กล่าวว่า หลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง ตั้งแต่การดูแลยามเจ็บป่วย การส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง ตั้งแต่การดูแลยามเจ็บป่วย การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขณะเดียวกันก็สอนให้แม่มีกำลังใจที่จะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูก ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นที่พอพระทัยมาก และรับสั่งว่า "เป็นโครงการที่ดี ได้ผลดี ขอบใจผู้ที่มาร่วมดำเนินการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น” พระดำรัสนี้ยังคงก้องอยู่ในใจมาจนทุกวันนี้ 
 

 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
 
         พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงมีพระดำริในการขยายความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือ โดยเริ่มที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ The First Real Love” หรือ "รักแรก...แห่งชีวิต” พระเจ้าหลานเธอฯ ประทานชื่อการจัดงานและเสด็จฯ มาทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ยังผลให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพให้ผู้ต้องขังหญิง อบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและการตรวจสุขภาพของผู้ต้องขัง ทั้งหลักสูตร "การตั้งครรภ์คุณภาพ” และหลักสูตร "สร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก” โดยใช้หลักสูตรต้นแบบจากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย อีกทั้งความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายจากสโมสรโรตารี่ เชียงใหม่ นอกจากนี้โครงการกำลังใจฯแม่และเด็ก ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนกลาง เช่น ศิลปินจากบริษัทแกรมมี่ฯ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิง 

         สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้ เดอะสตาร์) หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรักความอบอุ่นครั้งนั้น ย้อนความทรงจำว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนโครงการกำลังใจฯ และประทับใจในพระองค์ท่าน ที่ทรงใส่พระทัยและมีพระเมตตาต่อนักโทษหญิงทุกคน ทรงเป็นผู้จุดประกายและมอบโอกาสดีๆให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาด ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขา "เมื่อคนเราทำผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ถ้าหากคิดได้ และพร้อมกลับตัวเป็นคนดี สังคมก็ควรที่จะให้โอกาส ผู้ต้องขังทุกคนเป็นผู้โชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณประทานความช่วยเหลือ ทั้งด้านอาชีพและการดูแลสุขภาพ ในอนาคตหากมีโอกาส ผมพร้อมที่จะปฏิบัติงานถวายอีก และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงทุกคน ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี”
 

 
เรือนจำกลางอุดรธานี 
 

         พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแลสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง โปรดให้จัดกิจกรรม Bra Charity : Spirit of Love ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เสด็จทรงเป็นประธานในกิจกรรมในโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางเชิญชวนประชาชนและบริษัทห้างร้านร่วมบริจาคชุดชั้นในสภาพดีให้กับผู้ต้องขังสตรี รวมทั้งมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายชุดชั้นในจากเครือเดอะมอลล์ทุกสาขาให้กับโครงการกำลังใจฯ โดยได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ กรุ๊ป และรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 
         สำหรับโครงการแม่และเด็ก พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเยี่ยมผู้ต้องขัง และประทานถุงของขวัญและชุดชั้นในสตรีให้กับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี และจากจำนวนชุดชั้นในที่ได้รับบริจาค พระเจ้าหลานเธอฯ ประทานไปสู่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจานี้ยังมีการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ทั้งการทำพิซซ่า สปาเก็ตตี้ เบเกอรี่ การแกะสลักผลไม้ การวาดรูป การดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกายฟิตเนส โยคะคลายเครียด ฯลฯ อีกด้วย
 

 
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 

         เมื่อพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงทราบว่าทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเฝ้ารอความช่วยเหลือและมีหน่วยงานภาคเอกชน คือ ผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์และคลื่นวิทยุเวอร์จิ้นเอฟเอ็ม อาสาเข้ามาสนับสนุนโครงการ จึงประทานพระอนุญาตให้จัดกิจกรรม "หนึ่งแสนกำลังใจ แทนความห่วงใย ให้แม่ลูก” เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมส่งข้อความให้กำลังใจกับแม่ที่ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกน้อยในทัณฑสถานหญิงและเรือนจำทั่วประเทศ โดยการส่งข้อความผ่านSMS เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคมาซื้อเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน เช่น ขวดนม เครื่องปั๊มน้ำนมแม่ ถุงซิปเก็บน้ำนมแม่ และรถหัดเดินสำหรับเด็กเล็ก เป็นต้น เพื่อมอบให้ห้องบริบาลทารก ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

         นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ามาจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ "การตั้งครรภ์คุณภาพ” และเด็กติดผู้ต้องขัง "สร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก” ภายใต้ต้นแบบของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2551 พระเจ้าหลานเธอฯ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในกิจกรรมโครงการกำลังใจที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกอย่างเป็นทางการ
 
 
 
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          วันที่ 14 มิถุนายน 2552 พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการกำลังใจฯ และเยี่ยมเยียมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประทานชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "ใจนำทาง” ภายในงานได้มีการอบรมหลักสูตรการตั้งครรภ์คุณภาพและหลักสูตรสร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก เช่นเดียวกับเรือนจำอื่นๆ รวมทั้งมีการฝึกอาชีพแขนงต่างๆ เช่น การทำอาหาร ช่างเสริมสวย นอกจากนี้ ผู้ต้องขังยังได้รับกำลังใจดีๆเปี่ยมไปด้วยความสุขจากมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจากบริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับความรู้และความสุขทางใจจากการรับฟังธรรมะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยการนำภาวนาจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 
 
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
 
           วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม "สร้างกำลังใจ...สู่เมืองคอน” และเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรงเพนท์สีลงบนงานผ้าบาติก (ภาพมารดากำลังอุ้มทารก) ต่อจากนั้นทรงประทานหนังสือให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ก่อนจะเสด็จไปยังแดนควบคุมหญิง อาคารบริบาลทารก เพื่อประทานถุงพระราชทาน และเครื่องใช้เด็กอ่อนให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ จำนวน ๑ คน และเด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน ๔ คน นอกจากนี้ทรงโปรดฯ ให้คณะละครมรดกใหม่ นำโดยทีมงานอาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เข้ามาฝึกสอนศิลปะการแสดงละคร เพื่อสร้างกระบวนการฟื้นฟูบำบัดจิตใจ ให้แก่ผู้ต้องขังอีกด้วย
 
           จากนั้น ทรงทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง ในชุดรำโนราห์ ,ชุดระบำบาติก และการแสดงละครเรื่องกำลังใจ..แม่ สำหรับละครดังกล่าวผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสแสดงฝีมือทางด้านการแสดงเป็นครั้งแรก ปิดท้ายด้วยตัวแทนผู้ต้องขังกล่าวความรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ต่อพระเจ้าหลานเธอฯ และร่วมร้องเพลง "กำลังใจ” ถวายด้วยสำนึกในพระเมตตาที่พระองค์ฯ ทรงประทานความช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดมา
 
 
 
เรือนจำกลางระยอง
 
           วันที่ 3 กันยายน 2553 พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม "สร้างกำลังใจ สร้างชีวิตใหม่ แดนหญิงระยอง” พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมเด็กอ่อน และผู้ต้องขังหญิง โดยประทานถุงของขวัญและของเล่นให้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็ก และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิง / เรือนจำต่างๆ เพื่อนำไปสู่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของผู้ต้องขัง ให้สามารถนำสู่ตลาด อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนศิลปินจากแกรมมี่ ได้แก่ นายอาณัตพล ศิริชุมแสง (อาร์ เดอะสตาร์) นายศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์) และนายนรินทร์ ภูวนเจริญ ณ เรือนจำกลางระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
 
 
เรือนจำจังหวัดตรัง
 
            วันที่ 10 กันยายน 2553 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม "จากเวทีตรัง สู่เวทีโลก” ณ เรือนจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ชมการแสดงชุด Inspire จากนักเรียนโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ต้องขังหญิง ทรงโปรดอนุญาตให้มีการนำเรื่องการประกวดนางแบบโลก โดย Elite Model จากบริษัทณัฐเวิลด์ เข้ามาจัดกิจกรรมการฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งนำเสื้อผ้าที่มาจากฝีมือผู้ต้องขังไปนำเสนอในการประกวดที่นครเซี่ยงไฮ้ อันจะนำความภาคภูมิใจมาสู่กลุ่มผู้ต้องขัง

             นอกจากนี้ ได้ทรงมีพระอนุญาตให้มีการจัดเวทีสำหรับให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสแสดงความสามารถร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ในชุด Inspire ซึ่งเดอะมอลล์กรุ๊ป ผู้เป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือโครงการกำลังใจฯ มาโดยตลอด ภายใต้โครงการ Baby sharing ได้มีการรับบริจาคเครื่องใช้ เสื้อผ้าเด็ก จากผู้มีจิตศรัทธามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจ โดยได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และได้นำสิ่งของมาทูลเกล้าถวายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
 
 
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
             วันที่ 12 มีนาคม 2554 พระเจ้าหลานเธอ ฯ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรม "กำลังใจ ไหลรินสู่ แดนภูผา” ณ เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จยังอาคารสวัสดิการและบริบาลทารก พระเจ้าหลานเธอฯ ประทานวิดีทัศน์และหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ในชื่อหลักสูตร "การตั้งครรภ์คุณภาพ” และการเลี้ยงดูบุตรในช่วงขวบปีแรก ในชื่อหลักสูตร "สร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก” ประกอบด้วยคู่มือทั้งสิ้นจำนวน 7 เล่ม ถุงของขวัญ อุปกรณ์เด็กอ่อนแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกอ่อน จำนวน ๔ ราย และผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์อีก ๔ ราย
 
             ขณะนี้ กลุ่มกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทำการ จัดส่งวีดิทัศน์และคู่มือหนังสือในชุดความรู้ภายใต้หลักสูตร "การตั้งครรภ์คุณภาพ” และ "สร้างคนดี เริ่มที่ขวบปีแรก” ไปยังเรือนจำ / ทัณฑสถานหญิง จำนวน 107 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขังหญิงต่อไป


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\www\ewtadmin85\ewt\kamlangjai_web\lib\function.php on line 101
สำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5140-1 โทรสาร 0 2143 8245