+ x

องค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ และกิจกรรม Bangkok Rules Start Now ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ และทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ของทัณฑสถานหญิงธนบุรี

 

   

 

 

องค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ และกิจกรรม  Bangkok Rules Start Now ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ และทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ของทัณฑสถานหญิงธนบุรี

      

       เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในกิจกรรม Bangkok Rules Start Now หรือข้อกำหนดกรุงเทพฯ กับการเริ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขังหญิงโดยมีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฏีกา  นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางทิวาภา รักสัตย์  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและผู้สนับสนุนโครงการกำลังใจฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


      ในการนี้นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี จากนั้นนายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กราบทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนโครงการกำลังใจฯ 100 ราย เข้ารับประทานของที่ระลึก


     ภายหลังจากการประทานของที่ระลึก พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จไปยังภายในทัณฑสถานหญิงธนบุรีโดยมีนางทิวาภา รักสัตย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี กราบทูลจำนวนข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 1,031 คน ในจำนวนนี้มีผู้ต้องขังที่เลี้ยงดูบุตร 10 คน และผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์อีก 8 คน  เมื่อเสด็จถึงภายในทัณฑสถานแห่งนี้ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึกวิชาชีพ อาทิ งานแก้วพ่นทราย งานเพ้นท์ไม้ (เดโคแพท) งานปักครอสติส โครเชต์ การเรียนวิชาแต่งเล็บ เพ้นท์เล็บ ลายน้ำ ลายดอกอะคลิริก ผลิตผลจากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เช่น การเพาะเห็ด แหนมเห็ด สวนถาด น้ำยาล้างจาน แชมพู  นอกจากนี้พระเจ้าหลานเธอฯ ยังได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงวิชาชีพการทำเบเกอรี่ กาแฟ  เครื่องดื่มสมุนไพร  ขนมไทยอีกด้วย


     หลังจากนั้น พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จยังห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรการสอนวิชาชีพโหราศาสตร์ (ไพ่ทาโร่ห์) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แก่ผู้ต้องขังหญิง 15 คนโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์ ในการนี้พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงสาธิตการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ต้องขังหญิงอีกด้วย  และสุดท้ายภายในห้องสมุดพร้อมปัญญา  พระเจ้าหลานเธอฯ ได้ทอดพระเนตร การสอนศิลปะแก่ผู้ต้องขังหญิงจากวิทยาลัยเพาะช่าง  จากนั้น พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จไปยังอาคารสถานพยาบาล  ซึ่งสถานพยาบาลนี้ พระเจ้าหลานเธอฯ ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ทั้งคลินิกทันตกรรม คลินิกตรวจรักษาโรค นิทรรศการการดำเนินตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ และในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กราบทูลรายงานโครงการตรวจมาตรฐานของสภากาชาดไทย และรายงานการดำเนินงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำ / ทัณฑสถานต่างๆ

 
     ภายหลังจากการถวายรายงานนั้น พระเจ้าหลานเธอฯได้เสด็จยังห้องแม่และเด็กทรงประทานชุดของขวัญที่จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก รวมถึงวีดิทัศน์และชุดคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเด็กตามหลักสูตร การตั้งครรภ์คุณภาพและสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก  ในเวลาต่อมาผู้บริหารของเดอะมอลล์กรุ๊ป ทูลถวายกล่องสัญลักษณ์โครงการบราแชริตี้ ครั้งที่ 14 โครงการรับบริจาคชุดชั้นในสภาพดีเพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขัง โดยได้มีการจัดแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรีแห่งนี้  ลำดับต่อมา พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการสาธิตโครงการพัฒนากายใจด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งรักและกรุณา ซึ่งจัดอบรมแก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเรือนจำจังหวัดราชบุรีไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยเครือข่ายพุทธิกา ตามแนวทางของพระไพศาล  วิสาโล


     ต่อจากนั้นได้เสด็จไปที่ห้องโถงอาคารเรือนนอน นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาทูลถวายหนังสือ “น้ำพระทัยพระองค์ภา  สู่สัญญาใจศาลยุติธรรม” นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญสกุล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี  กราบทูลรายงานการเข้ามาเปิดสาขาภายในทัณฑสถานหญิงแห่งนี้  พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงลงพระนามลงบนหน้าปกหนังสือคู่มือผู้ต้องขัง “รู้จักสิทธิ รู้จักศาล” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานศาลยุติธรรม และเสด็จยังห้องให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเพื่อทอดพระเนตรการสาธิตการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องขัง  นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังได้ร่วมกันแสดงละครประกอบบทเพลง ในละครเรื่อง หลงทาง หากำลังใจ และการร้องเพลงประสานเสียงเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน และในการจัดกิจกรรมโครงการกำลังใจฯ ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด และ น.ส.ธนพร  แวกประยูร (ปาน) มาพูดสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง และขับร้องบทเพลงใจนำทาง ซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการกำลังใจฯ สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้ต้องขัง


     ในลำดับสุดท้าย พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพของทัณฑสถานหญิงธนบุรี Bangkok Rules Start Now ในบอร์ดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  ผลคือ ทัณฑสถานหญิงธนบุรีได้เริ่มต้นดำเนินการปฏิบัติกับผู้ต้องขังไปแล้ว 16 ข้อ ดังนี้ Rules 07 09 10 12   13 18  37  46 48  49  50  51  57  61  64  68สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 5140-1 โทรสาร 0 2143 8245