ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

14.01.2562
โครงการกำลังใจฯ จัดโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น ครั้งที่ 2
โครงการกำลังใจฯ จัดโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น
ครั้งที่ 2 

      โครงการกำลังใจฯ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ม.ค. 2562 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวสาริศา ไชยเม็ง และนางสาวเนตรนภา อุปนันท์ เป็นวิทยากรในการสอน มีรายละเอียดการสอนดังนี้ โดยวันแรกวิทยากรได้สอนผู้ต้องขังปักดอกโบตั๋น และดอกไรแร็ค ดอกทิวลิป ดอกเดซี่ ใบไม้ และฝึกออกแบบลายกระเป๋า วันที่ 2 วิทยากรได้สอนปักรูปแมลง เช่นผึ้งน้อย และสอนลงรายละเอียดดอกไม้ดอกเล็กๆ โดยใช้ไหมทำเป็นลวดลายประดับเสริมริบบิ้นให้เป็นภาพที่มีชีวิตชีวามากขึ้นและในวันสุดท้ายได้สอนการเข้ารูปกระเป๋าโดยนำไยอัดแผ่นมาประกอบเป็นกระเป๋าเย็บเข้ากับผ้าที่ปักริบบิ้นที่เสร็จแล้วให้เป็นรูปแบบสวยงามพร้อมใช้โครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้นนี้ เป็นการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานสามารถนำความคิดไปต่อยอดได้หลากหลายอาชีพ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก
 

****************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved