ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

26.02.2562
โครงการกำลังใจฯ อบรมแต่งหน้าเค้ก ณ เรือนจำ จ.ตราด
โครงการกำลังใจฯ อบรมแต่งหน้าเค้ก
ณ เรือนจำ จ.ตราด

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกำลังใจฯ ได้จัดอบรมฝึกวิชาชีพแต่งหน้าเค้กขั้นสูง ณ เรือนจำจังหวัดตราด โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข วิทยากร เป็นผู้ฝึกสอนทำขนมวากาชิ มีผู้ต้องขังหญิงเข้าฝึกอบรมจำนวน 18 คน ในช่วงเช้าวิทยากรได้สอนขั้นตอนการทำดอกโบตั๋นเป็นรายบุคคลให้กับผู้ต้องขัง มีการแนะนำการใช้สีให้เหมาะสม และให้ผู้ต้องขังทำดอกไม้ตามที่ตนเองถนัดเพื่อใช้ในการแต่งหน้าเค้ก และสอนเทคนิคการทำใบไม้
 
        ต่อมาในช่วงบ่าย วิทยากรได้สาธิตการตกแต่งดอกไม้และใบไม้บนหน้าเค้กที่ได้เตรียมไว้ในช่วงเช้า และให้ผู้ต้องขังแต่ละคนฝึกการจัดวางดอกไม้ลงบนขนมคัพเค้กของตนเอง การอบรมฝึกวิชาชีพแต่งหน้าเค้กขั้นสูงในวันนี้ ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างดี

*****************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved