ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

28.02.2562
โครงการกำลังใจฯ อบรมปักผ้าด้วยริบบิ้น ณ รจ. จังหวัดจันทบุรี
โครงการกำลังใจฯ อบรมปักผ้าด้วยริบบิ้น
ณ รจ. จังหวัดจันทบุรี


        โครงการกำลังใจฯ ได้จัดอบรมการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านการปักผ้าด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมการสอนจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น ครั้งที่ 1 จำนวน 22 คน มีความสนใจและตั้งใจเรียน โดยมี นางสาวสาริศา ไชยเม็ง และนางสาวเนตรนภา อุปนันท์ วิทยากรผู้สอน โดยได้สอนทักษะด้านความรู้ เทคนิคและวิธีการปักผ้าด้วยริบบิ้น ซึ่งวันแรกของการเรียน วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปักผ้า เทคนิคในการปักผ้าริบบิ้นหลายรูปแบบ เช่น เฟรมภาพ ภาพพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยริบบิ้น การกำหนดสีของริบบิ้นให้เหมาะสมกับเฟรมภาพ และภาพพิมพ์ที่จะปักริบบิ้นลงในภาพ สอนวิธีการ อธิบายเทคนิคและขั้นตอนในการวางรูปแบบภาพที่จะปักบนเฟรมที่จัดเตรียมไว้ ได้ฝึกการทำกลีบดอกไม้ด้วยริบบิ้นผ้าที่มีขนาดเล็ก เพื่อเตรียมประกอบให้เป็นช่อดอกไม้ วันที่สองของการเรียน เป็นการฝึกทักษะการปักผ้าด้วยริบบิ้นลงในเฟรมภาพขนาดใหญ่ และภาพพิมพ์แบบต่างๆ และวันที่สามของการเรียน เป็นการฝึกทักษะการปักผ้าด้วยริบบิ้นในเฟรมภาพขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ และผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการแต่งเติมภาพด้วยดอกไม้ ตกแต่งใบและดอกได้อย่างสวยงาม ผู้ต้องขังทุกคนมีความภาคภูมิใจกับชิ้นงานของตนเอง หลายคนไม่เคยรู้จักการปักผ้าด้วยริบบิ้นมาก่อน เมื่อได้ลองเรียนและฝึกทำชิ้นงานจนสำเร็จเป็นภาพที่สวยงาม เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ซึ่งผลงานที่สวยงามเหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงในงานและโอกาสต่าง ๆ ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีต่อไป

************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved