ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

01.03.2562
โครงการกำลังใจฯ อบรมกฎหมาย รจ. จันทบุรี
โครงการกำลังใจฯ อบรมกฎหมาย รจ. จันทบุรี

     โครงการกำลังใจฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โดยมี นายธนวัฒ พิสิฐจินดา และนายศุภวุฒิ ปาติมานนท์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังชายที่เข้ามาใหม่ ได้มีการให้ทำแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ต้องขังมีความเข้าใจในโทษหรือการกระทำความผิดต่างๆ มีบทลงโทษอย่างไรบ้าง มีผู้ต้องขังเข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 60คน การอบรมทั้ง 2 วันได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ผู้ต้องขังคลายความกังวลเรื่องโทษของตนเองไปได้บ้างการให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้มีการให้เขียนความต้องการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายได้
 

*************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved