ผู้ต้องขังหญิง

13.03.2562
โครงการกำลังใจฯ อบรมแต่งหน้าเค้กขั้นสูง ณ รจ. จันทบุรี
โครงการกำลังใจฯ อบรมแต่งหน้าเค้กขั้นสูง ณ รจ. จันทบุรี

       เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพการแต่งหน้าเค้กขั้นสูง ครั้งที่ 1 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากร ในวันแรกวิทยากรได้สอนการทำขนมวากาชิ (Wagachi) ซึ่งเป็นศิลปะการตกแต่งหน้าขนมและเค้กของประเทศญี่ปุ่น โดยสอนผสมถั่วขาวและแป้งชนิดต่างๆ กับไส้ขนมเพื่อปั้นเป็นขนมและประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เล็กๆ อย่างสวยงาม และในวันที่ 2 วิทยากรสอนการทำดอกกุหลาบ ใบไม้และดอกไม้ตกแต่งหน้าเค้ก สอนวิธีตกแต่งเค้กและสามารถเพิ่มมูลค่าของขนมและเค้กได้ สามารถนำไปต่อยอดการขายในตลาดระดับกลางและระดับสูงได้ ขนมวากาชิและการตกแต่งหน้าเค้กขั้นสูง เป็นวิชาชีพที่เน้นศิลปะความสวยงามและความปราณีตของขนม เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพ โดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก


***********************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245