ผู้ต้องขังหญิง

18.03.2562
โครงการกำลังใจฯอบรมปักผ้าด้วยริบบิ้น ณ รจ. จันทบุรี
โครงการกำลังใจฯอบรมปักผ้าด้วยริบบิ้น ณ รจ. จันทบุรี

       เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน โดยมี นางสาวสาริศา ไชยเม็ง และนางสาวเนตรนภา อุปนันท์ เป็นวิทยากร โดยวิทยากรได้สอนทักษะด้านการออกแบบทำกระเป๋า การวางลาย การเลือกใช้สี สอนการปักลวดลายรูปดอกไม้โดยเน้นดอกกุหลาบ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการปักผ้าด้วยริบบิ้นตามแบบที่วางไว้ด้วยตนเอง การปักลายดอกไม้ การจัดวางช่อดอก เก็บรายละเอียดชิ้นงาน และเย็บเป็นตัวกระเป๋า ส่วนเศษผ้าริบบิ้นและเศษวัสดุชิ้นส่วนที่ทำกระเป๋ายังสามารถนำมาทำเป็นชิ้นงานเล็กๆ เช่น เข็มกลัด พวงกุญแจ และกิ๊บติดผม ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และได้ประโยชน์คือสามารถนำไปปรับใช้ได้ เช่น ทำชิ้นงานขาย เป็นของที่ระลึก ประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น
 
***********************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245