ผู้ต้องขังหญิง

26.03.2562
พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จไปเปิดโครงการกำลังใจฯ รจ. จังหวัดจันทบุรี
พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จไปเปิดโครงการกำลังใจฯ รจ. จังหวัดจันทบุรี

            วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ “ธรรมด้วยพัชรธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม”ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 19 ของการเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงได้ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาโดยตลอดและในปีนี้โครงการกำลังใจฯ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 13 โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิง ในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขังซึ่งปัจจุบันโครงการกำลังใจฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการกำลังใจไปในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงไปแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ

        ซึ่งในวันนี้ได้เปิดดำเนินโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นแห่งที่ 19 ซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพและเป็นการส่งต่อผู้พลั้งพลาดในการกลับคืนสู่สังคม คือ โครงการเรือนจันแลนด์ ตามแนวคิด “เรือนจัน เรือนจำใจเพื่อคนจัน สร้างสังคมปลอดภัย” ที่ประกอบด้วย 7 สถานี คือ เรือนจันครัวไทย, Inspire coffee at เรือนจัน, Green outlet, พิพิธภัณฑ์เสื่อกกจันทบูร, คุกขี้ไก่จำลอง, เรือนจันสบาย และเรือนจันคาร์แคร์ และในงานรับเสด็จมีกิจกรรมการสาธิต การปักผ้าด้วยริบบิ้น การสอนศาสตร์พยากรณ์ การทำสบู่ฝังลาย การแต่งหน้าเค้กขั้นสูง เป็นต้น โดยอาชีพเหล่านี้จะเน้นการออกไปประกอบอาชีพอิสระภายหลังพ้นโทษ
 

****************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245