ผู้ต้องขังหญิง

27.05.2562
23 พ.ค.62 กำลังใจ+กรุงศรีจัดกิจกรรมจันท์ช่วยจันท์ ณ รจ.จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 นางจิรภา สินธุนาวา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนานวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรม "เปิดบ้านจันท์ช่วยจันท์" จัดโดย ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป้าหมายของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ "สร้างการยอมรับ สร้างกำลังใจ สร้างโอกาส" ด้วยการช่วยเหลือจากคนจันท์ให้ผู้ก้าวพลาด ณ เรือนจันแลนด์ ตามแนวทางโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้เชิญบริษัทภาคีเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสจากสังคมภายนอก ในการนี้กองพัฒนานวัตกรรมฯ ได้ติดตามโครงการฝึกอาชีพภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการสร้างสรรค์การปักผ้าด้วยริบบิ้น และพบว่า น.ส.วัชรา สุทธิธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์การปักผ้าฯ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้จริง โดยได้เชิญมาร่วมงานและมีผลิตภัณฑ์กระเป๋าปักผ้าด้วยริบบิ้น ผลิตภัณฑ์ผ้าเทคนิคสม็อค การเจียระไนพลอยเมืองจันทบุรี การแกะสลักรองเท้าแตะ การทำเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม บริการการดูดวง เป็นต้น และในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก คุณเบส เดอะวอยซ์ อีกด้วย

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245