ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

03.07.2562
กำลังใจฯ ติดตามการดำเนินงานของทัณฑเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมดำเนินการติดตามการดำเนินงานของทัณฑเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก นายวิเชียร ทองพุ่ม 
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯ 
การติดตามผล มีดังนี้
ด้านการเกษตร
ได้มีการดำเนินการปลูกพืชสวน พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ดังนี้
-การปลูกข้าวโพด ส่งไร่สุวรรณ หมุนเวียนทั้งปี
-ปลูกผักบุ้ง ส่งเรือนจำคลองไผ่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และทัณฑเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
-ปลูกกล้วยน้ำว้าส่งโลตัส มีผลผลิตทั้งปี
-ทำโรงเพราะเห็ดนางฟ้า 3 โรง มีผลผลิต ขายทั้งปี
-ปลูกไผ่ ขายหน่อไม้ แก้วมังกร มะพร้าวน้ำหอม กาแฟ ฯลฯ
-ผลิตปุ๋ย จำหน่าย ครั้งละ12 ตัน
การเลี้ยงสัตว์
-เลี้ยงจิ้งหรีด กระต่าย แพะ นกกระจอกเทศ หมู ฯลฯ
ด้านเกษตรอุตสาหกรรม
-มีผู้ต้องขัง ฝึกงานประจำในโรงไก่ จำนวน 12 คน โรงหมู จำนวน 5 คน โดยบริษัทซีพี จะคัดคนเพื่อเรียนทฤษฏี ก่อน จำนวน 3 ชม แล้วคัดสรรเพื่อมาปฏิบัติจริง 
หลังจากพ้นโทษทางเรือนจำจะออกใบประกาศผ่านงานให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ เพื่อเข้าไปทำงานใน บริษัทซีพี ปัจจุบัน รับทำงานแล้ว จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้ต้องขังที่อยู่โรงเลี้ยงไก่ 3 คน และโรงเลี้ยงหมู 2 คน ค่าแรงอยู่ที่ 350-400 บาท/วัน โดยทำงานที่สาขาโคราช 
- มีผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 7 คน ส่วนมากทำงานกับ CP (เฉพาะคนที่ปฏิบัติงานของซีพี) 
- มหาวิทยาลัยเกษตร ฝึกการช่าง,ก่อสร้าง,ปุ๋ยไส้เดือน จบไป 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ปีละ 4 รุ่น อบรม 1อาทิตย์
ในเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ คุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สป.3 ชายแดนภาคใต้ และคณะลูกชายรัฐมนตรีจากประเทศศรีลังกา รวมประมาน 100 คน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อ
- ผู้ต้องขังได้แบ่งการฝึกปฏิบัติงานตามงานในส่วนต่างๆ ของ เรือนจำ เช่น งานเกษตร งานเลี้ยงสัตว์
- มีการส่งผตข ออกไปทำงานข้างนอกเรือนจำ โดยไปเช้า เย็นกลับ รายได้ตามค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 320 บาทได้แก่
- บริษัทวาวาแพค สีคิ้ว 20 คน
- บริษัทธนาธารคอนกรีต 10คน
- รับจ้างตัดหิน 5 คน
- รับจ้างตัดทุเรียน 5 คน
- โรงงานน้ำตาลคอนบุรี (ทำก่อสร้าง) 15 คน
ซึ่ง บริษัทเหล่านี้ ต้องการรับคนจากเรือนจำเข้าทำงานเมื่อพ้นโทษแล้ว
โครงการในอนาคต
-โครงการ ปั่น ช็อป ชิม แชะ โดยมีการปั่นจักรยานตามเส้นทางที่จัดขึ้น มีการเตรียมเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยระหว่างทางจะปลูกพัก ผลไม้ ได้แก่พุทรา ขนุน มะปราง มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม แก้วมังกร ชมพู่ ฯลฯ มีจุดให้ถ่ายรูป ซึ่งคิดว่าจะสำเร็จภายใน 3 ปี
-โครงการขุดอ่างเก็บน้ำด้านบนของเรือนจำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 
โดยได้รับงบจากกรมทรัพยากรน้ำ

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245