ผู้ต้องขังหญิง

31.07.2562
กำลังใจฯ ดำเนินโครงการฝึกวิชาชีพฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
โครงการฝึกวิชาชีพฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันนี้ 15 ก.ค. 62 – 17 ก.ค. 62 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพ ด้านการทำอาหารให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอาชีพจำนวน 15 ราย โดยมี
นายกาญจนวิช บัวสว่าง เป็นวิทยากร 
ในวันที่ 15 ก.ค. 62 ช่วงเช้า วิทยากรได้สอนการทำแกงไตปลา โดยสอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การทำเครื่องแกง และการปรุงแกงไตปลาให้มีรสชาติดี ต่อมา วิทยากรได้สอนทำไข่เจียวฝรั่งเศส ซึ่งวิทยากรได้สอนตั้งแต่เทคนิคการแยกไข่ การตีไข่ขาวและเทคนิคการทำให้ไข่เจียวฟู ไม่ยุบตัว การปรุง และการทอดไข่ 
ช่วงบ่าย วิทยากรได้สอนทำขนมลืมกลืน ซึ่งได้สอนเทคนิคการเตรียมตัวขนม และการทำกะทิสำหรับเทบนตัวขนม ในการฝึกสอนนี้ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำอาหารที่ได้อบรมได้
ช่วงท้าย วิทยากรได้ทบทวนวิธีการทำอาหาร รวมถึงเทคนิคต่างๆ การฝึกอบรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพเป็นอย่างดี
ในวันที่ 16 ก.ค. 62 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพ ด้านการทำอาหารให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอาชีพจำนวน 15 ราย โดยมีนายกาญจนวิช 
บัวสว่าง และนางประนอม ถาวโรฤทธิ์ เป็นวิทยากร 
ในวันนี้ วิทยากรได้สอนการทำ
1.แกงเขียวหวานไก่ โดยสอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเครื่องแกง และการปรุง
2.ผัดผักรวมมิตร วิทยากรได้สอนการลวกผักให้กรอบ และเทคนิคการผัดผัก
3.ข้าวเหนียวแก้วมะพร้าวอ่อน วิทยากรได้สอบเทคนิคการทำข้าวเหนียวแก้วให้มีความหอม อร่อย
4.ข้าวเหนียวดำเปียกลำไย วิทยากรได้สอบเทคนิคการต้มข้าวเหนียวดำให้หอมน่าทาน
5. ขนมเล็บมือนาง วิทยากรได้สอนการนวดแป้ง การต้มแป้ง 
ในการฝึกสอนนี้ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำอาหาร
ที่ได้อบรมได้
ช่วงท้าย วิทยากรได้ทบทวนวิธีการทำอาหาร รวมถึงเทคนิคต่างๆ 
การฝึกอบรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพเป็นอย่างดี
ในวันนี้ 17 ก.ค. 62 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพ ด้านการทำอาหารให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอาชีพจำนวน 15 ราย โดยมีนายกาญจนวิช 
บัวสว่าง นางประนอม ถาวโรฤทธิ์ และ ส.ต. ณัฐวุฒิ แจ้งมงคล เป็นวิทยากร โดยได้สอนการทำ
1. ผัดไทยโบราณ โดยสอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบต่างๆ และขั้นตอนการทำ ต่อมา ได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติจริง และมีการชี้แนะการทำผัดไทยเป็นรายกลุ่ม
2. ผัดไทยไร้น้ำมัน วิทยากรได้สอนเทคนิคการทำซอสสำหรับผัดเส้น และสาธิตวิธีการทำให้ผู้เข้าอบรมดูเป็นตัวอย่าง
3. ข้าวเหนียวแก้วไรซ์เบอรี่ วิทยากรได้สอนเทคนิคการผสมข้าวและการต้มข้าว ซึ่งขั้นตอนการทำนั้น เป็นขั้นตอนเดียวกับการทำข้าวเหนียวแก้วมะพร้าวอ่อนที่วิทยากรได้สอนไปเมื่อครั้งก่อน
4. ขนมทองเอก วิทยากรได้สอนการผสมขนม การกวนขนมให้ได้ที่ และให้ผู้เข้าอบรมได้ปั้นขนมลงในแป้นพิมพ์ด้วยตนเอง
การฝึกอบรมนวันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245