ผู้ต้องขังหญิง

22.08.2562
8 - 9 ส.ค. 62 จัดโครงการฝึกวิชาชีพฯ ณ สุโขทัย
เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากรในการสอน ดังนี้ 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
- วิทยากรฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจและทำจิตใจให้สงบก่อนการอ่านหน้าไพ่
- การอ่านหน้าไพ่แบบงานศิลป์ โดยไม่ยึดติดกับความหมายของไพ่ เป็นการเชื่อมโยงของไพ่ที่เลือกทุกใบ
- วิทยากรสอนการดูดวงไพ่ยิบซีแบบออนไลน์ โดยการจำลองสถานการณ์เมื่อมีลูกค้าโทรมาดูดวงทางออนไลน์
และในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
- สอนเทคนิคการอ่านไพ่ 10 ใบ
- สอนการอ่านไพ่3ใบ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองการอ่านไพ่
- วิทยากรได้สอนเทคนิคการอ่านไพ่ โดยการอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถถามได้คนละ 1 คำถาม 
และทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245