ผู้ต้องขังหญิง

22.08.2562
"โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ"นำพระพุทธรูปฝีมือผู้ต้องขังฯ ณ อินเดีย
โครงการ “ปั้นดินให้เป็นบุญ” เกิดจากความร่วมมือของ โครงการกำลังใจในพระดำริฯ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมราชทัณฑ์ กองทุนปั้นดินให้เป็นบุญ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้ผู้ต้องขังโทษสูง เรือนจำกลางบางขวาง ปั้นพระพุทธรูปเพื่อฟื้นฟูจิตใจให้มีสมาธิและเป็นต้นทางแห่งบุญ นำพระพุทธรูปไป 51 องค์ มอบให้ที่เมืองมุมไบ 50 องค์และที่เมืองปูเน่ ออรังกาบัด นาคปูร์ ฯลฯ และมอบให้ทางวิทยาลัยพุทธศาสนามิรินทร์ ที่เมืองออรังกาบัด 1 องค์ เมื่อวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2562 โดยคุณอรสม สุทธิสาคร 
ผู้ก่อตั้งกองทุนปั้นดินให้เป็นบุญ นำพระพุทธรูปอันเป็นพุทธศิลป์ฝีมือของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง มอบให้กับชุมชนชาวพุทธในอินเดีย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล เป็นผู้ประสานงานหลักและเป็นหัวหน้าคณะนำไปอินเดีย และผู้ประสานงานทางอินเดียคือ มูลนิธิ ศรีราชกุมาร บาโดเรต์ อดีตรัฐมนตรียุติธรรมด้านสังคมและความช่วยเหลือพิเศษของรัฐมหารัษฏระ ซึ่งรับมอบกันที่เมืองมุมไบ นอกจากมูลนิธิศรีราชกุมาร ยังมี ดร.กากัน มาลิค พระเอกภาพยนตร์ชื่อดังแห่งบอลลีวูด ช่วยประสานงาน

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245