ผู้ต้องขังหญิง

29.08.2562
26-28 ส.ค.62 กำลังใจฯจัดโครงการศิลปะผ่านเส้นไหมฯ ณ ราชบุรี
เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน โดยมีนายนิวัฒน์ สว่างศรีและ
นางสรวงรัตน์ สายสุวรรณ เป็นวิทยากร การสอนในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้สอนถักตุ๊กตาผู้หญิง ดังนี้
- วิทยากรอธิบายประเภทของเส้นด้ายไหมพรมแบบต่างๆ การเลือกไหมพรมที่จะถักสำหรับตุ๊กตาแต่ละประเภท
- การอ่านสัญลักษณ์ตัวย่อของงานถักโครเชต์
- เริ่มต้นถักขึ้นโซ่พื้นฐานให้เป็นวงกลมโดยรอบตามแบบแพทเทิร์น จนเสร็จชิ้นแรกคือถักส่วนหัวของตุ๊กตาโดยถักผมประกอบตามส่วนของงาน จากนั้นถักส่วนของขาทั้งสองข้าง โดยเลือกสีอ่อนเป็นส่วนของร่างกาย 
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้สอน
- ถักแขนของตุ๊กตาทั้งสองข้างและเริ่มถักส่วนของชุดเสื้อกระโปรงของตุ๊กตา โดยเน้นสีสดใสหรือการผสมสีของชุดเสื้อผ้า
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
- วิทยากรสอนวิธีการเย็บประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด
- เริ่มประกอบแขนทั้งสองข้างเพื่อเป็นศูนย์กลางของตัวตุ๊กตา จากนั้นนำส่วนหัวมาประกอบ เพิ่มคิ้ว , ตา , ปาก ตกแต่งโดยการเพิ่มที่คาดผม , เพิ่มหมวก , ติดกิ๊บ ให้สวยงาม ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245