ผู้ต้องขังหญิง

22.10.2562
16-17 ต.ค. 62 กำลังใจฯร่วมกับซิงเกิอร์จัดกิจกรรมอบรมฯ ณ สุโขทัย
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้าอบรมการตัดเย็บชุดสุนัข และอบรมการซ่อมแซมผ้า ให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 วิทยากรได้ฝึกสอนการเขียนแบบการตัดการเตรียมชิ้นส่วนผ้าที่จะนำมาเย็บเป็นชุดสุนัข การซ่อมแซมเสื้อผ้า การตัดต่อขากางเกง และการเปลี่ยนซิปกางเกง เป็นต้น

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245