ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ต้องขังหญิง

04.11.2561
โครงการกำลังใจฯ อบรมเพ้นท์หิน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เชียงราย
โครงการกำลังใจฯ อบรมเพ้นท์หิน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เชียงราย

          เมื่อวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2561 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการเพ้นท์ก้อนหิน ให้แก่ผู้ต้องขังชาย เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกอาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ เป็นรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยได้เชิญ นายจิรพงศ์ ผัสวี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการวาดภาพบนก้อนหินมาเป็นวิทยกร ในครั้งนี้ และมีผู้ต้องขังที่มีความสนใจในการวาดภาพเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ จำนวน 7 คน ซึ่งผู้รับการอบรมจะได้รับการฝึกเรื่องศิลปะพื้นฐาน การวาดลายเส้น การใช้สี การวาดก้อนหิน การสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้โดดเด่น ซึ่งผู้เข้าการอบรมมีความสนใจและตั้งใจในการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และจะนำผลงานที่ได้ฝึกทำ มาแสดงในงานครบรอบ 12 ปีกำลังใจ ที่จะจัดในเดือนธันวาคม 2561 นี้ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน ซึ่งหากมีประชาชนสนใจก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแก่ผู้ต้องขังต่อไป


*************************************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved