13.05.2562
25-26 เม.ย. 62 กำลังใจอบรมศาสตร์พยากรณ์ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๑ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากรในการสอน มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมอบรม 20 ราย โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1. แนะนำไพ่สำหรับการพยากรณ์ จำนวนไพ่ที่ใช้ประกอบการทำนาย และลักษณะของไพ่แต่ละใบว่ามีความหมายอย่างไร 2. อธิบายความหมายของไพ่ที่แทนธาตุทั้ง 4 และราศีต่างๆ 3. สอนเทคนิคการอ่านหน้าไพ่ ตำแหน่งของการวางไพ่ และการพยากรณ์

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245