14.05.2562
9-10 พ.ค. 62 กำลังใจ ติดตามงาน รจ.กลางนครศรีธรรมราช
คณะโครงการกำลังใจฯ ได้เดินทางติดตามงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ภายในเรือนจำฯ มีการฝึกวิชาชีพในแดนหญิงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกวิชาชีพการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม การตัดเย็บเสื้อผ้า และการถักโครเชต์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกวิชาชีพเพิ่มเติมด้านอื่นๆ อีก ได้แก่ งานเบเกอรี่และขนมไทย งานจักสาน การทำพวงกุญแจจากผ้าสักหลาด การทำเหรียญโปรยทาน ตุ๊กตายาดมสมุนไพร พวงกุญแจจากลูกปัด ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า การจัดจีบระบายผ้า การฝึกวิชาชีพเสริมสวย เป็นต้น ซึ่งการฝึกวิชาชีพดังกล่าว สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ
นอกจากนี้ ในแดนหญิงยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนด้านกฎหมายเบื้องต้น เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้ความช่วยเหลือในการเขียนคำร้องต่างๆ ไปยังศาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
อีกทั้ง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดร้านกาแฟ ร้านนวด ร้านเสริมสวย และร้านล้างรถ ซึ่งจะมีประชาชนมาใช้บริการในบริเวณนี้จำนวนมาก จะทำให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพ และยังมีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245