27.05.2562
23-24 พ.ค 62 กำลังใจฯ อบรมทำเบเกอรี่+เครื่องดื่ม ณ เรือนจำกลางระยอง
เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเบเกอรี่และกาแฟ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำกลางระยอง จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นที่ผู้ต้องขังที่ไม่เคยผ่านการอบรมเบเกอรี่มาก่อน โดยมีนายยงยุทธ ประกอบศิลป์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 23 พ.ค.62 เป็นการสอนตกแต่งหน้าเค้กในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำเค้ก เช่น ถุงบีบครีม หัวบีบรูปแบบต่างๆ การตีและผสมสีครีมเค้ก เม็ดน้ำตาลตกแต่ง และในวันที่ 24 พ.ค.62 เป็นการสอนผสมเครื่องดื่มเย็นที่มีโซดาและนมเป็นส่วนผสม (แบบปั่นและไม่ปั่น) ในช่วงเช้าเป็นการสอนทฤษฎีให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชงกาแฟและเครื่องดื่มที่มีโซดาผสม เช่น การเลือกวัตถุดิบ สายพันธุ์เมล็ดกาแฟ เทคนิคในการชงกาแฟ รสชาติและระดับความเข้มอ่อนของกาแฟ การเลือกน้ำหวานที่จะนำมาใช้ และส่วนผสมอื่นๆ การทำเลเยอร์น้ำเพื่อแบ่งสีสัน การตวงปริมาณของน้ำที่จะใช้ในแต่ละเมนู ในช่วงบ่ายเป็นการสอนผสมเครื่องดื่มที่ใช้น้ำหวานและโซดาเป็นส่วนผสม เช่น เมนูเรกเก้อินสไปร์ บลูฮาวาย เลม่อนคาราเมล และในส่วนของเครื่องดื่มแบบปั่นทางวิทยากรได้ให้ลองทำเมนูบลูสกาย ซึ่งเปลี่ยนส่วนผสมจากโซดาเป็นนมสด ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวทั้ง 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ และสามารถเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำได้อย่างรวดเร็ว และมีความคิดสร้างสรรค์เมนูเค้กและเครื่องดื่มได้ดีเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245