เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

27.05.2562
23-24พ.ค.62 กำลังใจฯติดตามงาน ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานในเรือนจำที่เปิดโครงการกำลังใจฯ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยมีนางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจำนวนมีผู้ต้องขังหญิง 1,146 คน โดยแบ่งเป็นผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 3 คน, ผู้ต้องขังมารดาให้นมบุตร 4 คน, ผู้ต้องขังชรา 31 คน, ผู้ต้องขังป่วย 308 คน และผู้ต้องขังต่างชาติ 12 คน การฝึกวิชาชีพที่ดำเนินการ ดังนี้
- งานเย็บควิลท์ ชิ้นงานที่ผลิตด้วยมือ
- งานปั้นดอกไม้จากดินไทยเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกบัว กุหลาบ ดอกรัก ดอกแก้ว ดอกพุดซ้อน เป็นต้น
- งานจักสานจากผักตบชวา
- งานถักโครเชต์
- งานเบเกอรี่ เช่น คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมปัง เค้ก ชิฟฟ่อน แยมโรล
- การนวดแผนไทย
- งานเสริมสวย ทำผม ทำเล็

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245