กำลังใจเชิงลึก

01.08.2562
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ต้องขังฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม พร้อมด้วย นางจินตนา จันทร์สังสรรค์ ผู้อำนวยการเขต และนางพวงทอง อานันทะสุวงศ์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 และคณะสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 เข้าเยี่ยมชมกิจการเรือนจำและโครงการกำลังใจฯงานแม่และเด็ก 
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง และบริจาคของใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กติดผู้ต้องขังแก่ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำอำเภอเกาะสมุย รวมทั้งเป็นตัวแทนมอบเช็คบริจาคให้กับกองทุนกำลังใจ จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจฯ

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245