Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

3 ส.ค. 2565
โครงการ “ศิลปะเข้าใจตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ “ศิลปะเข้าใจตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากร อาจารย์สุพจน์ คุณานุคุณ สอนการสร้างผลงานศิลปะ Mandala จากธรรมชาติ โดยใช้ใบไม้ดอกไม้ และเมล็ดถั่วมาร้อยเรียง การจัดโครงการในครั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางนครพนม เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เรือนจำจังหวัดพระนครศรีนครศรีอยุธยา และเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพ ด้วยศิลปะ Mandala และนำเสนอผลงาน โดยกล่าวถึงแรงบันดาล ความรู้สึก และสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วิทยากรสอนการสร้างผลงานศิลปะแบบ Doodle Art ซึ่งเป็นการวาดภาพแบบลายเส้นที่เน้นการวาดภาพ ที่ออกมาจากจินตนาการหรือความคิดของผู้วาดภาพ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำกลางนครพนม เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำอำเภอแม่สอด และเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง มีผู้เข้าอบรมรวม จำนวน 250 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้สร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพและนำเสนอผลงาน โดยระบุถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพดังกล่าวด้วย 

 

*********************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved