Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

3 ส.ค. 2565
จัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ครั้งที่ 1 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี

     โครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดโครงการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยาการบรรณยาย โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี ในโครงการกำลังใจฯ และเป็นต่อยอดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 23 คน โดยการฝึกวิชาชีพศาสตร์พยากรณ์ในครั้งนี้ เป็นการฝึก ในขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการรู้ความหมายของไพ่ ซึ่งทางศาสตร์ของไพยิปซีเรียกว่า ไพ่ทาโรต์ ที่เป็นเหมือนไพ่หลักสำคัญของสำรับไพ่ทาโรต์นั้น โดยไพ่ Major Arcana จะมีทั้งหมด 22 ใบ จากทั้งหมด 78 ใบ เริ่มตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง 21 แต่ละใบมีความหมายเชื่อมโยงเจ้าชะตา หรือคนที่ดูไพ่กับโชคชะตาที่อยู่เหนือการควบคุมด้วยการ กระทำ ยกตัวอย่างเช่น ไพ่ใบที่ 1 เรียกว่า THE FOOL มีความหมายว่า เป็นคนที่ไม่เหมือนใครในสังคม ไม่ชอบ กฎเกณฑ์ใดๆ มีอิสระสูงไม่ยึดติดในทุกๆ เรื่อง หมายถึงมีโอกาสใหม่ๆ และหมายถึงการกระโดดในสิ่งที่ไม่รู้โดยไม่กังวลใจแต่อย่างใด ไพ่ใบที่ 2 เรียกว่า The Magician มีความหมายว่า เป็นคนที่หัวไวเรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว และรักอิสระเหมือน The Fool มักทำอะไรตามอารมณ์ หมายถึงการเริ่มต้นใหม่สามารถทำสิ่งที่หวังให้สำเร็จลงได้ และมักสนใจเรื่องของภาษาด้วย ในการฝึกนี้เป็นวิชาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ คลายความตึงเครียดของสภาพจิตใจให้กับผู้ต้องขัง ร่วมทั้งผู้ต้องขังให้ความสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษได้

 

************************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved