Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

30 ก.ย. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการเย็บสม็อค ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการเย็บสม็อค ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีนางสาวภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน วิทยากร ให้ความรู้ด้านงานสม็อค และแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สม็อคให้ตรงต่อความต้องการของตลาด นำเสนอเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเชือกลีซอ ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกปฏิบัติการถักเชือกลีซอ 3 สี ได้แก่ สีชมพูอ่อน สีเขียว และสีกรมท่า และฝึกเย็บสม็อคเป็นลายข้ออ้อยแบบเฉียง โดยใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีเท็กเจอร์ เพื่อเสริมจุดเด่นของชิ้นงานให้ดูพลิ้วไหวและอ่อนนุ่ม จากนั้นวิทยากรได้แนะนำการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานสม็อค รูปแบบของผลิตภัณฑ์สม็อค ในครั้งนี้เป็นกระเป๋าสม็อคทรงครึ่งวงกลมตกแต่งด้วยเชือกลีซอที่มีสีสันสดใสนำมาประยุกต์เป็นก้นและหูกระเป๋า ทำให้ชิ้นงานสม็อคมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทันสมัยและเพิ่มมูลค่าให้งานฝีมือ พร้อมสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved