Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

15 ก.ย. 2565
โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการอบรมแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นวิชาชีพ ครั้งที่ 2 มีผู้ข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน และได้รับเกียรติจากนางทิวาพร ศรีวรกุล และนางสาวภัทราวรรณ ศรีวรกุล เป็นวิทยากร วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นการทบทวนการทำยาหม่อง และยาดมสมุนไพร จากครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่การคำนวณปริมาณวัตถุดิบต่างๆ จนถึงกระบวนการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 กันยายน 2565 วิทยากรสอนการทำทิงเจอร์เสลดพังพอน มีสรรพคุณแก้คัน แก้แพ้จากแมลงกัดต่อย รวมทั้งรักษาโรคเริม งูสวัด เป็นต้น มีส่วนผสม คือ เสดพังพอน (เอาแต่ใบ) น้ำนมราชสีห์ (ช่วยเรื่องการติดเชื้อรา) และเอทิลแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1:1:1 และวิทยากรยังสอนการทำน้ำมันเหลืองไพล ที่ช่วยแก้เมื่อย แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดตามร่างกายอีกด้วย โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจ ทุกคนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม และวิทยากรก็ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และทบทวนการทำสมุนไพรอยู่เสมอ

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved