ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

05.03.2562
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
จังหวัดตราด


      วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด โดยทรงเปิดเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทรงเปิดร้านการแฟ Inspire By Princess และทรงเปิดอาคารนิทรรศการการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงร่วมกิจกรรมกับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 9 รวมทั้งให้โอกาสบุคคลต้นแบบในโครงการกำลังใจฯ มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำรงชีวิตภายนอก โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดตราด รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเงินติดล้อ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล และนาวสาวภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ร่วมรับเสด็จ
 

************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved