Follow us on

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 พ.ค. 2565
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระวิทยากรในการดำเนินงานโครงการปัญญาบำบัด บรรยาย "ลักษณะความสัมพันธ์ (Relationship Pattern)"

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved