การลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

การลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

15.11.2561
โครงการกำลังใจและเครือข่ายจัดประชุมบำบัดจิต รามาการ์เด้นท์
โครงการกำลังใจและเครือข่ายจัดประชุมบำบัดจิต รามาการ์เด้นท์

วันที่ 15 พ.ย. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงาน ป.ป.ส.จัดการประชุมเรื่องการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในระบบยุติธรรม ภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการลดผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศจำนวน 3 ท่าน คือ 
 
Judge Desiree A. Bruce-lyle, Superior Court San Diego, CA USA บรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินงานศาลยาเสพติดใน USA นับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเด็นบรรยายเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมของผู้พิพากษาต่อการบำบัดฟื้นฟู สมรรถนะผู้ใช้ยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้ารับบริการที่คุ้มค่ากับงบประมาน การให้รางวัล/การบังคับโทษที่เหมาะสม และเครื่องมือคัดกรองและประเมิน 
 
Attorney Sharon Salazar, San Diego Public Defender, CA USA บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของทนายฝ่ายจำเลยในการโน้มน้าวให้ผู้เกี่ยวข้องเชื่อและสามารถใช้วิธีอื่นแทนการจำคุกจำเลยได้ พูดถึงกรอบการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

Prof. Igor koutsenok, University of California San Diego, USA บรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดในระบบยุติธรรม โดยต้องมีการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละราย เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด สิ่งสำคัญที่ต้องจัดการคือ รูปแบบความคิด โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงกับความต้องการการบำบัด

*********************************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved