งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

17.01.2562
โครงการกำลังใจและ บ. บีบีคลินิค มอบชุดชั้นใน
โครงการกำลังใจและ บ. บีบีคลินิค มอบชุดชั้นใน

     เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นตัวแทนรับมอบชุดชั้นในจากคุณเมทิกา กมลาสนานนท์ Marketing Director บริษัทบีบีคลินิค โดยมีนางชฎาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางและเจ้าหน้าที่โครงการกำลังใจฯเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ต้องหญิงหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศต่อไป


*****************************************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved