งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

16.02.2562
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน 12 ปี โครงการกำลังใจ ในกิจกรรม “วิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา”
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ร่วมจัดนิทรรศการ
ผลการดำเนินงาน 12 ปี โครงการกำลังใจ
ในกิจกรรม “วิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา”


     โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน 12 ปี โครงการกำลังใจ ในกิจกรรม “วิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา” ณ ห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 05.40 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ ณ ห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเข้าร่วมรายการแข่งขัน “วิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา” พร้อมกับสุนัขทรงเลี้ยง เป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจฯ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำ ทรงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ แนวทางการพัฒนาทางเลือกมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง และทรงได้นำเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักธรรม ในแนวทางต่างๆ เข้ามาพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจ สร้างการยอมรับจากสังคม ผู้ต้องขังเกิดการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ 

     จากนั้น เมื่อพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเข้าร่วมรายการวิ่งฯ ได้เสด็จถึงจุด finish นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลถวายเหรียญรางวัล ผลการแข่งขันวิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา มีผู้ชนะเลิศดังนี้

1. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ชาย นายเติมฤทธิ์ ผกากรอง สุนัขชื่อ เฉาก๊วย

2. ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สุนัข คุณป็อบอาย 

3. ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย องครักษ์ สุนัข คุณแป๊ปเปอร์ 

4. ระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิง นางสาวศุกลรัตน์ บุญยยาตรา สุนัขชื่อ บิลลี่


     โดยพระเจ้าหลานเธอฯ เป็นผู้ประทานรางวัลให้ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายรางวัลชนะเลิศ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ให้กับพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ทรงฟังธรรมเรื่องเมตตาธรรมค้ำจุนโลก จากหลวงพ่ออริยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน และทรงถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 10 รูป จากนั้นนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจฯ กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานการแข่งขันวิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา และเบิกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมฯ เข้ารับประทานของที่ระลึก จำนวน 61 ราย

************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245