งานในพระดำริที่เกี่ยวข้อง

11.12.2562
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วยการทาสีผนังด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทรงปล่อยจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคูคลองพักน้ำ ด้านหน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเสด็จเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสาของเรือนจำต่างๆ ในเขตคลองเปรม

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245