09.01.2563
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯทรงเปิดโครงการกำลังใจฯรจ.จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดสุโขทัยร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงได้ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาโดยตลอด ซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิง ในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขัง โดยปัจจุบันโครงการกำลังใจฯ ได้ดำเนินการเปิดในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงไปแล้ว 19 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ได้เปิดดำเนินโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เป็นแห่งที่ 20 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,541 คน แยกเป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน 230 คน ผู้ต้องขังชายจำนวน 1,311 คน นับจากพระปณิธานที่มุ่งมั่นของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงดำริให้เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขึ้น ณ เรือนจำแห่งนี้เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง และยิ่งไปกว่านั้นยังทรงห่วงใยในเรื่องการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ เนื่องจากบริษัทหน่วยงานหรือห้างร้านต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่ยอมรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานมากนัก ทำให้เกิดความบั่นทอนกำลังใจในการประกอบอาชีพและยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้พ้นโทษ และมีโอกาสสูงที่จะกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งอาจย้อนกลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมอีก โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย จึงมีการดำเนินการฝึกวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ การดูดวง การเพ้นท์เสื้อ การสกรีนเสื้อ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ การถักโครเชต์ และการประดิษฐ์พวงกุญแจด้วยผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ Inspire by Princess ที่มีผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพเป็นบาริสต้าเองด้วย โดยมีบริษัท ปตท. เข้ามาแนะนำเรื่องการดำเนินการทำร้านกาแฟ และปรับปรุงสูตรกาแฟให้รสชาติอร่อยและการเสนอที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จทอดพระเนตร hall of frame ที่เล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ และเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จากนั้นเสด็จเยี่ยมชมร้านคาร์แคร์ภายในเรือนจำที่ให้บริการโดยผู้ต้องขัง ซึ่งมีทั้งลูกค้าประจำและทั้งขาจรวนเวียนมาใช้บริการกันทุกวันไม่ขาดสาย ต่อมาได้เสด็จเข้าไปในแดนหญิงเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ต้องขังหญิง ภายในได้ดำเนินการทำมุมปลูกกฎหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือคดีต่างๆ จากนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวิชาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ได้แก่ การดูดวงด้วยไพ่ยิปซี การถักโครเชต์ การประดิษฐ์พวงกุญแจ การเพ้นท์เสื้อ การสกรีนเสื้อ และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น การฝึกวิชาชีพต่างๆ ในเรือนจำ ส่งผลให้ผู้ต้องขังสามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องกังวลใจหรือต้องไปสมัครงานกับบริษัทต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกมากนัก แต่ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ และโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ได้มีการฝึกวิชาชีพแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสังคมในยุคปัจจุบัน และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัยนั้นยังได้รับโอกาสดีๆ จากผู้ประกอบการบริษัทโตโยต้า สุโขทัยฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมราชทัณฑ์ด้านการฝึกวิชาชีพในมิติคืนคนดีสู่สังคมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ประสานความร่วมมือกับ นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า สุโขทัย เพื่อจัดทำโครงการฝึกวิชาชีพเพื่อผลิตรถพลังงานไฟฟ้าขนาด 2 ที่นั่ง, 4 ที่นั่ง และ 6 ที่นั่ง ซึ่งรถดังกล่าวเอาไปใช้เป็นรถนำเที่ยวในท้องถิ่น, รถรับส่งพนักงานในบริษัท, รถในขบวนแห่งานต่างๆ, รถเช่าในอุทยาน ฯลฯ ซึ่งผู้ต้องขังจะมีรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 300 บาทเลยทีเดียว และบริษัทโตโยต้าสุโขทัยยังมีความยินดีที่จะรับผู้ต้องขังที่มีความสามารถและประพฤติดีเป็นพนักงานเมื่อพ้นโทษอีกด้วย นอกจากนี้ในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีอดีตผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและได้พ้นโทษออกไปประกอบอาชีพเปิดร้านแบตเตอรี่จนประสบความสำเร็จมาร่วมรับเสด็จด้วย นับเป็นพระอัจริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้ประทานกำลังใจและโอกาสแก่ผู้ต้องขังจนประสบผลสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเป็นพลังสำคัญยิ่งที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนตื่นตัว และหันมาให้โอกาสผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน การให้รายได้จากการทำงาน ซึ่งโครงการกำลังใจฯ ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาคเอกชนระดับประเทศ ได้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการช่วยเหลือของภาคเอกชนในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนอื่นๆ เข้ามาให้โอกาสแก่ผู้ที่พลั้งพลาด ซึ่งนอกจากการฝึกวิชาชีพต่างๆ แล้ว โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ต้องขัง โดยได้ดำเนินงานโครงการ “โยคะลีลาธรรม สุขกาย สบายจิต พิชิตโรคา” และจัดมุมสุขภาพขึ้นในแดนพยาบาลเพื่อรักษาดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยเบื้องต้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในจิตใจและร่างกายภายนอกอย่างแท้จริง หากสังคมได้รับรู้และเข้าใจผู้ก้าวพลาดอย่างแท้จริง โดยมีโครงการกำลังใจฯ และเรือนจำเป็นตัวเชื่อม ภาคเอกชนและชุมชนจะได้เข้ามาให้โอกาสผู้พลั้งพลาดอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้แสดงความรู้ความสามารถ ความตั้งใจที่จะเป็นคนดีของสังคม ได้มีหนทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245