ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าทรงขนมจีบ (สีขาว,สีชมพู,สีดำ)
฿ 2500
กระเป๋าทรงเหลียม (สีดำ,สีเงิน,สีครีม)
฿ 3500
กระเป๋าทรง Longchamp (สีฟ้า,สีน้ำตาล,สีเขียว)
฿ 3800
กระเป๋าทรงเอสี่ (สีฟ้า,สีชมพู,สีเขียว)
฿ 3700

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245