พระดำรัส

พระดำรัส

พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการประชุม “ญ. หญิง มิใช่ ‘เหยื่อ’ ก้าวข้าม ‘ความเชื่อ’...สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และครบรอบ 5 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพฯ 13 ธ.ค. 57
พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเป็นประธานการประชุมเพื่อลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำในชื่อ “ผู้หญิง อิสรภาพที่ถูกจำกัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด” ทอดพระเนตรนิทรรศการ ท่องวาทกรรมยาเสพติด มายาคติและความจริง และทอดพระเนตรนิทรรศการแนวทางและต้นแบบของการสร้างแดนหญิงตัวอย่างตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ เรือนจำกลางนครพนม 19 ส.ค. 2557
พระดำรัส พระองค์ภาเสด็จเป็นองค์ประธานการเสวนาสร้างสรรค์การเปิดมิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางอุดรธานี 16 ม.ค. 2557
พระดำรัส พระองค์ภาเสด็จเป็นองค์ประธาน “ก้าวใหม่ของเรือนจำ : เวทีความก้าวหน้า ของข้อกำหนดกรุงเทพฯ” ณ เรือนจำกลางราชบุรี 7 ส.ค. 56
การปาฐกถาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เนื่องในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยมาลายา ในหัวข้อ “ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกรุงเทพฯ ต่อผู้ต้องขังหญิง” วันที่ 7 มกราคม 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 การอภิปรายในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 66 ในหัวข้อ ยาเสพติดและอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนา 26 มิถุนายน 2555 ณ นครนิวยอร์ก
พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตัวแทนเยาวชนในโครงการ หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพลังเด็กและเยาวชน
พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด
พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานเสวนากระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง (Justice for Women and Children Victims of Violence) ณ โรงแรมแรฟเฟิลส์ ปาร์คนายเลิศ ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำรัส เรื่อง “การคุ้มครองชีวิตและสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม” เนื่องในโอกาสพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยเหยื่ออาชญากรรม ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยโตกิวะ เมืองมิโตะ ประเทศญี่ปุ่น.
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต่อที่ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ ๑๒ ในภูมิภาคแอฟริกา ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
พระดำรัส เรื่อง “มิติใหม่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง” ณ กรุงบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานในพิธีเปิดโครงการ ศูนย์เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เดอะฮับ สายเด็ก ณ ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก ถนนไมตรีจิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานในงานเสวนา น้ำพระทัยพระองค์ภา กับการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสที่เสด็จไปเป็นประธานในการนำเสนอผลงานโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ของนักเรียนโรงเรียนนำร่อง กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
พระดำรัสประทานแก่คณะทำงานโครงการกำลังใจฯ
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการกำลังใจฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท
พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานในโอกาสงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของโครงการ ELFI ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี กรุงเทพมหานคร
โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved