ผู้ต้องขังหญิง

14.07.2563
2563 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
     เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์  ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  30 คน โดยมีนายนิวัฒน์ สว่างศรี และนางสรวงรัตน์ สายสุวรรณ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยากร  ได้บรรยายประเภทของเส้นด้ายไหมพรมแบบต่างๆ การเลือกไหมพรมที่จะถักต่างหูและพวงกุญแจแต่ละประเภท สอนเลือกเข็มถักที่เหมาะกับไหมแต่ละชนิด การเลือกสีให้เข้ากันกับการตกแต่งลวดลายของพวงกุญแจและต่างหู เพื่อไม่ให้สีต่างกันมาก โดยได้แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 สอนการทำคัตเวิร์คกับห่วงวงกลมด้วยเข็มเย็บไหมพรมเพื่อที่จะทำต่างหู กลุ่มที่ 2 สอนให้ถักพวงกุญแจรูปนกฮูก สอนผู้เข้ารบการอบรม ทำชิ้นงานพวงกุญแจโดยเริ่มการทำคัตเวิร์คเหมือนกับการทำต่างหู แต่เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเข็มถักโครเชต์ โดยใช้เบอร์เข็มถักให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเส้นด้ายไหมพรม เริ่มตกแต่งพวงกุญแจตามตัวอย่างและให้ผู้รับการฝึก ได้ใช้ความคิดของตนเองในการตกแต่งพวงกุญแจแต่ละคน ตามจินตนาการ 
 
     ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ให้ผู้เข้ารับการฝึกทั้ง2กลุ่ม ได้ฝึกทำชิ้นงานต่อเนื่อง และตกแต่งให้สวยงาม และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 วิทยากรได้สรุปผลงาน และแสดงผลงานของผู้เข้ารับฝึก โดยวิทยากรได้เปรียบเทียบและให้คำแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุงชิ้นงานของผู้เข้ารับการฝึก
 
 
*******************************

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245