ผู้ต้องขังหญิง

11.09.2563
โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ในการบำบัดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ในการบำบัดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท โดยมีนายแสงชัย แหเลิศตระกูล  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร พร้อมด้วยนายสมชาย เปรมใจและพันตำรวจเอกประสาน แก้วมหาสุริวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีผู้ป่วยโรคต่างๆ ดังนี้
 
      - โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 27 คน
 
      - HIV 3 คน  ผตข.ชาย
*****************************************************

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245