แม่และเด็ก

05.06.2562
29 -30 พ.ค. 62 กำลังใจติดตามงาน ณ รจ.อำเภอแม่สอด
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานวัตกรรมฯ ได้เดินทางไปติดตามงานโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ การติดตามงานมีดังนี้ 1. ด้านแม่และเด็ก 2. ด้านการฝึกวิชาชีพ - ทำขนมเบเกอรี่, เครป, ชิฟฟ่อน, ขนมปังเนยสดงาดำ, คุกกี้ - การทำกระเป๋าผ้า - ด้านเสริมสวย - ดนตรีไทย - ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม - ทำดอกไม้ด้วยผ้าที่เหลือใช้ - งานปักผ้าม้ง - งานถักโครเชต์ 3. การติดต่อกับครอบครัว และเปิดโอกาสให้ ผตข. ติดต่อญาติได้หลายช่องทาง เช่น การเยี่ยมปกติโดยเปิดรับเยี่ยมญาติทุกวัน, การติดต่อทางจดหมาย, เยี่ยมญาติใกล้ชิด พบสามี/ภรรยา เป็นต้น 4. การศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือ, การเรียนการสอนหลักสูตร กศน. ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245