03.09.2562
29 - 30 ส.ค. 62 กำลังใจฯจัดโครงการฝึกวิชาชีพฯ ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2562 โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพด้านศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยมีนายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข เป็นวิทยากรในการสอน
โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้สอน ดังนี้
- วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา การใช้ศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงกับการดูดวงและประกอบองค์ความรู้ในการดูดวง พร้อมทั้งให้ผู้อบรมแลกเปลี่ยนความคิดการฝึกสมาธิและการภาวนาจิต
- วิทยากรให้ผู้อบรมทำการเตรียมจิตใจให้สงบโดยการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจ
- วิทยากรให้ผู้อบรมทบทวนการอ่านหน้าไพ่แบบงานศิลป์ โดยไม่ยึดติดกับความหมายของไพ่ เป็นการเชื่อมโยงของไพ่ที่เลือกทุกใบ
- วิทยากรได้จำลองสถานการณ์การดูดวงไพ่ยิบซีแบบออนไลน์ เมื่อมีลูกค้าโทรมา
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยากรได้ทบทวนการ
อ่านไพ่แบบ 10 ใบ และเทคนิคการพูดสื่อสารเชื่อมโยงลักษณะการอ่านแบบความหมายและการอ่านแบบศิลป์ให้ลูกค้าที่ทำการดูดวงเข้าใจ และแนะนำการพูดแก้เคล็ดแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
- ทบทวนสอนการอ่านไพ่ 3 ใบ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองการอ่านไพ่
- วิทยากรได้สอนเทคนิคการอ่านไพ่ โดยการอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถถามได้คนละ 1 คำถาม 
ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจ และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการเรียนครั้งนี้ได้อย่างดี

รูปภาพประกอบ


โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245