Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

22 พ.ค. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง วันที่ 18-19 พ.ค. 2565

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved