Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

14 มิ.ย. 2565
จัดกิจกรรมเปิดตัววีดิทัศน์วิชาชีพการสอนเป็นช่างแต่งหน้า

     วันที่ 9 มิถุนยาน 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดกิจกรรมเปิดตัววีดิทัศน์วิชาชีพการสอนเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี และมีเรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 21 แห่ง โดยมีนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และคุณภูวษา พรธรรมฉัตร อาจารย์วิทยากรสอนการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว และในวันนี้วิทยากรได้สอนเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ และสอนเทคนิคการแต่งหน้าเจ้าสาวให้แก่ผู้ต้องขังหญิงได้รับชม อีกทั้งวิทยากรยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งหน้า ท้ายสุด วิทยากรได้ให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังให้เห็นคุณค่าในตนเอง หมั่นฝึกฝนฝีมือ เพราะการแต่งหน้าสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้

 

*************************

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved