Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

30 ก.ย. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้า ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 กันยายน 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการนวดหน้า ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสุพจนา มธุรพร นางสาวไอริณ เหล่าสุนทรียา เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 คน วิทยากรได้เริ่มจากการทบทวนขั้นตอนและมีการจับคู่เพื่อสอบปฏิบัติ โดยที่ให้ผู้ต้องขังสอบตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมผิวหน้าก่อนการนวด โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่

     1.) การนวดหน้า การนวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 12 ท่า ขั้นตอนที่

     2.) การกดจุดบริเวณศีรษะและใบหน้า ขั้นตอนที่

     3.) การนวดเพื่อความผ่อนคลายบนใบหน้า

นอกจากนี้ผู้ต้องขังยังให้ ความสนใจในเรื่องการนวดหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ต้องขังมีทักษะด้านการนวดแผนไทยมาก่อนและเป็นวิชาชีพใหม่ที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะนำมาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อนำใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved