Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

2 ต.ค. 2565
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการเย็บสม็อค ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการเย็บสม็อค ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน วิทยากรได้ให้ความรู้ด้านงานสม็อค การประยุกต์ลายสม็อคให้เหมาะกับแต่ละชิ้นงาน การจับคู่สีโดยเลือกใช้สีใกล้กัน (Harmony) และแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สม็อคให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและเข้ากับเทรนด์แฟชั่นที่กำลังจะมาถึง วิทยากรได้เลือกผ้าสีโทนน้ำเงินเป็นต้นแบบ ได้แก่ สีฟ้าและสีน้ำเงิน ผู้เข้ารับการอบรมได้ตัดผ้าเป็นแนวยาวและเย็บสลับสีต่อกันเป็นผืน จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมเย็บสม็อคลายใบเฟิร์น และขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างเป็นกระเป๋าดินสอทรงยาว รวมทั้ง วิทยากรได้แนะนำเทคนิคการวางลายสม็อคให้แก่ชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์และโดดเด่นต่างจากงานสม็อคทั่วไป

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved