Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

27 มี.ค. 2565
ติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จ.สุรินทร์

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved