Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

2 ก.พ. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพ "การประดิษฐ์ดอกไม้" ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพ "การประดิษฐ์ดอกไม้" ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี มี นางสาวบุญเอิบ เขม้นงาน ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานวัตกรรมฯ กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยมีนางวิลาวรรณ ภูมิวัฒนานนท์ เป็นวิทยากร มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน วิทยากรได้อธิบายถึงทฤษฎีการประดิษฐ์ช่อดอกไม้ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดช่อดอกไม้ และได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ช่อดอกไม้วาเลนไทน์ โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1.) จัดช่อดอกไม้ตามรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ขั้นตอนที่ 2.) เก็บรายละเอียดช่อดอกไม้เพื่อความสวยงาม ขั้นตอนที่ 3.) ตกแต่งช่อดอกไม้ด้วยริบบิ้นหรือโบว์ โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเรื่องการจัดประดิษฐ์ช่อดอกไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก เป็นวิชาชีพที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะนำมาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved