Follow us on

กองทุนกำลังใจฯ

29 ม.ค. 2566
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้ติดตามการอบรมผู้ต้องขังฯ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved