Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

29 มี.ค. 2566
จัดโครงการฝึกวิชาชีพการทำเล็บ และการต่อขนตา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการฝึกวิชาชีพการทำเล็บ และการต่อขนตา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ จงถาวร เจ้าของสถาบัน Nailtoday Academy สถาบันสอนต่อเล็บ ต่อผม ต่อขนตา ครบวงจร พร้อมด้วยนางสาวโชติกา จันทร์แก้วเกิด และนายศุภโชค สืบวิเศษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน โดยเริ่มจากการแนะนำให้รู้จักชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล็บ แหล่งซื้ออุปกรณ์ราคาส่ง และต้นทุนพร้อมการคิดราคาในการทำเล็บให้ลูกค้าแต่ละราย หลังจากนั้นสอนการเตรียมหน้าเล็บสำหรับทาสีเจล การตะไบรูปทรงเล็บแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับมือลูกค้า การต่อเล็บพีวีซี การเตรียมหน้าเล็บสำหรับการต่อเล็บแบบพีวีซี การต่อเล็บพีวีซีกาวเจล (รุ่นไม่ต้องอบ) การต่อเล็บพีวีซี กาวเจล (รุ่นต้องอบ) การต่อเล็บเจลฝังลาย การทาสีเจล การถอดสีเจล และถอดเล็บพีวีซี โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษออกไป ไม่ว่าจะเปิดร้านเป็นของตนเอง โดยจะมีหน้าร้านที่ตกแต่งสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าของค่าทำเล็บ หรือทำที่บ้านของตนเองก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถหิ้วกระเป๋าไปทำตามบ้านลูกค้า ตามตลาดนัด หรือเป็นลูกจ้างในร้านทำเล็บก็ได้ ซึ่งต้นทุนของอุปกรณ์มีราคาที่ไม่สูง สามารถสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันการทำเล็บเป็นที่นิยมของคนทุกกลุ่มวัย

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved