Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

21 ม.ค. 2566
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดอบรมโครงการ คิด เขียน “เรียงความ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex โดยวิทยากร อาจารย์พรชัย แสนยะมูล และอาจารย์นฤเบศ สมฤทธิ์  ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องหัวใจสำคัญของการเขียนเรียงความ คำนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และกิจกรรมสร้างความพร้อมในการเขียนพร้อมฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการเรียบเรียงความคิดโดยการเขียนจดหมายถึงตัวเอง โดยทางวิทยากรได้อ่านงานเขียนของผู้เข้าร่วมอบรม จึงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกลอน...
“ความหวังหลังกำแพง”
ถ้าวันนั้นฉันหยุดคิดสักนิดหนึ่ง
มีสติเป็นที่พึ่งสักนิดหน่อย
ใช้ปัญญาตระหนักสักเล็กน้อย
วันนี้ที่รอคอยคงไม่มี
รอคอยลอยคอในความหวัง
รอดั่งนกปีกหักเกินจากหนี
อยู่ในกรงหลังกำแพงเรือนแห่งนี้
อีกกี่ปีปีกแห่งฝันจะฝ่าบิน
อยากข้ามไทม์แมชชีนกับโดเรม่อน
เผื่อจะย้อนเวลากลับหาถิ่น
ใช้ประตูวิเศษสู่แดนดิน
พาดวงใจถวิลโบยบินไป
กลับไปสู่อ้อมกอดของบ้านเก่า
ครอบครัวเรารอเรากลับรับขวัญใหม่
กลับไปสู่อ้อมกอดที่ปลอดภัย
กลับคืนสู่บ้านดวงใจให้รักพิง
คือความหวังหลังกำแพงแห่งนกชีวิต
ถึงมืดมิด ถึงเคว้งคว้างกับบางสิ่ง
โอบกอดตัวเตือนหัวใจที่ไหวติง
จะไม่ทิ้งชีวิตไว้ในเรือนจำ
“กุดจี่”
ดาลใจจากการอ่านงานของ “นักศึกษาหลังกำแพง

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved