Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

6 ก.พ. 2566
คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นำโดย พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง เข้าร่วมประชุม กับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ นำโดย พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง เข้าร่วมประชุม กับผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจฯ ซึ่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เป็นเรือนจำเป้าหมายที่องค์ประธานโครงการกำลังใจฯ มีแผนจะเปิดโครงการกำลังใจฯ นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานในภาพรวมของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เป็นเรือนจำรับย้ายผู้ต้องขังหญิงเฉพาะคดียาเสพติดจากทั่วประเทศ อัตราโทษไม่เกิน 10 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้นจำนวน 965 คน การดำเนินโครงการฝึกวิชาชีพ ในปีงบประมาณ 2565 - 2666 ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการกำลังใจฯ มีจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. การสอนเป็นช่างแต่งหน้าแบบมืออาชีพ 2. การฝึกอบรมโยคะลีลา สุขกาย สบายจิต พิชิตโรคเพื่อการพัฒนาชีวิต 3. ศาสตร์พยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 4. การเป็นช่างทำผมแบบมืออาชีพ 5. ฝึกวิชาชีพการนวดหน้า 6. ฝึกวิชาชีพการเย็บสม็อค 7. อบรมการเขียนเรียงความ (รูปแบบออนไลน์) นอกจากนี้ได้นำแนวทางพระราชทาน เรื่อง Matching ตำแหน่งงาน มาปฎิบัติ ชึ่งทำให้มีการฝึกทักษะ และสร้างรายได้ให้ ผู้ต้องขัง ในงานต่างๆ ได้แก่ Call center, การรับจ้างตกแต่งชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ทำด้วยยาง, รับจ้างการถอดคำบรรยายเสียงเป็นตัวอักษร, การรับจ้างประกอบชิ้นส่วนทอง คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ได้พบปะและพุดคุยกับผู้ต้องขัง เพื่อรับฟังความต้องการในการฝึกอาชีพ โดยคณะกรรมการกองทุนฯได้เล่าให้ผู้ต้องขังฟังว่า จากการที่องค์ประธานโครงการกำลังใจฯทรงช่วยเหลือปัญหายาเสพติดมาตลอดจึงทำให้สำนักงานปปส. จัดสรรเงินทุนแบบให้เปล่ากับผู้พ้นโทษรายละ 20,000 บาทมาตลอดและปี 2566 ก็สนับสนุนเช่นเดิม ดังนั้นขอให้ ผู้ต้องขังทุกคนตั้งใจเรียนรู้วิชาต่างๆขณะอยูในเรือนจำ นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังบางรายเสนอความต้องการ สนใจอยากฝึกอาชีพ เพนท์เล็บ/ต่อเล็บ, การขับรถ และการขายของออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved