Follow us on

กิจกรรมกำลังใจ

25 มี.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการสร้างอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนฯ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น โดยมีพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เป็นประธาน ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการรวมตัวของอดีตผู้พ้นโทษที่ได้รับการอบรมจากเรือนจำในโครงการกำลังใจฯ และมีอาชีพการงานที่สำเร็จในชื่อ “คนต้นแบบ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความแน่นแฟ้นของเครือข่ายคนต้นแบบ จำนวน 20 คน และได้จัดให้คนต้นแบบ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการขายของออนไลน์ การอบรมอาชีพเสริม ได้แก่ ดูดวง การทำสปากระเป๋า ทำขนมเค้ก และสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

รูปภาพประกอบ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved